“Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի ՓԲԸ” դադարեցրել է կապի ծառայությունների մատուցումը: